روسری کار شده یثنا

روسری های جواهر دوزی جنس حریررشیفون مجلسی ومناسب برای ست کردن با لباسهای جواهردوزی شده عرض ۱۴۰ دوطرف روسری جواهر دوزی شده است

پیراهن یثنا

پیراهن یثنا موجود در رنگ‌بندی یاسی، آبی کاربنی، آبی آسمانی، کرم   سایزبندی ۳۸ تا۴۶ جواهردوزی روی مچ و یقه قد حدود ۱۳۵ ✨️روسری و آستین پیراهن از یک جنس و یک رنگ است.

1,350,000 تومان
0